Thông tin đề

Thi Online: H11.06.01. ANKEN
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
20/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 284274 - thao2803 88 10 30 19:51 06/04/2021
00:03:40
1708
2 foto 247898 - khiem226227 88 10 30 14:59 12/07/2021
00:20:48
9188
3 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 80 9.33 28 23:04 15/01/2022
00:02:28
10241
4 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 80 9.33 28 21:24 20/02/2020
00:04:52
4656
5 foto 17408 - hueanh 80 9.33 28 22:39 03/02/2021
00:08:14
2628
6 foto 185467 - tiktok 80 9.33 28 19:53 12/03/2020
00:09:55
7483
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 80 9.33 28 09:41 15/12/2020
00:40:01
28617
8 foto 119533 - Leoyaoi 77 9 27 11:31 22/03/2020
00:50:00
8552
9 foto 299044 - LamVo10 76 9 27 20:27 19/01/2021
00:29:54
1543
10 foto 244614 - khoivaba312004 76 9 27 16:38 18/03/2020
00:40:31
10235