Thông tin đề

Thi Online: H11.06.02. ANKAĐIEN (Đề 1)
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 86 10 30 23:51 19/01/2022
00:02:50
10241
2 foto 284274 - thao2803 86 10 30 07:39 07/04/2021
00:03:36
1708
3 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 86 10 30 23:25 07/04/2022
00:21:48
3327
4 foto 247898 - khiem226227 86 10 30 15:36 12/07/2021
00:28:01
9188
5 foto 244614 - khoivaba312004 83 9.67 29 14:57 24/03/2020
00:19:59
10235
6 foto 256709 - Lê Quỳnh Anh 82 9.67 29 20:46 05/01/2020
00:05:04
2019
7 foto 238529 - blink 82 9.67 29 17:10 21/05/2021
00:50:00
4686
8 foto 230151 - Nguyễn ĐÌnh Nghĩa 80 9.33 28 20:55 10/02/2020
00:50:00
2811
9 foto 104689 - Minh Tân 79 9.33 28 00:14 25/02/2020
00:08:53
11177
10 foto 300350 - Tranthithuy2004 79 9.33 28 08:55 27/02/2021
00:15:08
10763