Thông tin đề

Thi Online: H11.06.02. ANKAĐIEN (Đề 2)
Lớp

11

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
27/10/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 240038 - leminhkhoi2k4 45 10 15 08:03 24/12/2020
00:38:06
28617
2 foto 299044 - LamVo10 41 9.33 14 19:42 20/01/2021
00:03:06
1543
3 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 41 9.33 14 21:02 25/02/2020
00:05:02
4656
4 foto 247898 - khiem226227 41 9.33 14 15:56 12/07/2021
00:13:53
9188
5 foto 219416 - Letrunghuyen2003 41 9.33 14 17:35 10/02/2020
00:36:12
6668
6 foto 256709 - Lê Quỳnh Anh 37 8.67 13 21:15 05/01/2020
00:01:59
2019
7 foto 300350 - Tranthithuy2004 37 8.67 13 23:00 27/02/2021
00:02:00
10763
8 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 37 8.67 13 16:45 06/02/2020
00:19:57
6462
9 foto 306963 - DieuHuong11 37 8.67 13 15:23 28/01/2022
00:33:06
6298
10 foto 119533 - Leoyaoi 37 8.67 13 21:25 01/04/2020
00:49:11
8552