Thông tin đề

Thi Online: H11.06.03. ANKIN
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
01/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 247898 - khiem226227 148 10 50 15:24 14/07/2021
00:32:55
9188
2 foto 256709 - Lê Quỳnh Anh 144 9.8 49 15:14 06/01/2020
00:09:35
2019
3 foto 119533 - Leoyaoi 144 9.8 49 11:54 05/04/2020
00:50:00
8552
4 foto 17408 - hueanh 140 9.6 48 10:17 15/02/2021
00:13:42
2628
5 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 140 9.6 48 09:14 28/02/2020
00:29:43
4656
6 foto 304040 - Thảo Lê Phương 139 9.6 48 15:34 12/03/2022
00:07:32
2845
7 foto 185467 - tiktok 136 9.4 47 15:33 11/06/2020
00:50:00
7483
8 foto 284274 - thao2803 131 9.2 46 08:24 07/04/2021
00:06:26
1708
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 128 9 45 10:05 31/03/2021
00:50:00
28617
10 foto 196237 - tanhochb2003 128 9 45 22:43 06/11/2019
00:50:00
8847