Thông tin đề

Thi Online: H11.07.01. Benzen và đồng đẳng. Một số hiđrocacbon thơm khác
Lớp

11

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246196 - tranbaohoc24h 128 10 50 09:13 16/04/2020
00:07:25
2768
2 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 128 10 50 21:51 22/03/2020
00:18:47
4656
3 foto 256709 - Lê Quỳnh Anh 125 9.8 49 18:35 08/01/2020
00:07:34
2019
4 foto 104689 - Minh Tân 121 9.6 48 05:58 16/03/2020
00:10:41
11177
5 foto 202010 - Đặng Quang Hiếu 121 9.6 48 23:03 22/03/2020
00:12:13
2739
6 foto 119533 - Leoyaoi 121 9.6 48 22:08 08/05/2020
00:26:30
8552
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 121 9.6 48 12:49 17/01/2021
00:31:21
28617
8 foto 94569 - PHAMTUANANH 120 9.6 48 14:55 13/02/2020
00:12:57
9254
9 foto 247898 - khiem226227 120 9.6 48 15:49 16/07/2021
00:50:00
9188
10 foto 164276 - Tran Thi Thu Hieu 115 9.2 46 15:37 26/02/2020
00:08:36
2247