Thông tin đề

Thi Online: H11.08.02. PHENOL
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 256709 - Lê Quỳnh Anh 82 10 30 17:42 04/03/2020
00:05:22
2019
2 foto 185467 - tiktok 82 10 30 20:32 11/06/2020
00:22:53
7483
3 foto 247898 - khiem226227 82 10 30 16:18 23/07/2021
00:24:14
9188
4 foto 194337 - cô bé quàng khăn đỏ đáng yêu 82 10 30 15:35 22/04/2020
00:30:11
4656
5 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 78 9.67 29 22:54 16/03/2022
00:03:13
12940
6 foto 274838 - Lăng Vĩ Khương 75 9.33 28 16:57 03/07/2020
00:04:53
4766
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 68 8.67 26 14:56 30/01/2021
00:21:43
28617
8 foto 238529 - blink 67 8.67 26 21:12 20/05/2021
00:47:56
4686
9 foto 272471 - hienna2k3 66 8.33 25 21:30 05/04/2020
00:28:06
11979
10 foto 239458 - Nguyen Thi Kieu Trang 63 8.33 25 17:44 16/03/2021
00:50:00
7867