Thông tin đề

Thi Online: H11.09.01. Lý thuyết trọng tâm về ANĐEHIT
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
21/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 288930 - Minh Tuệ 50 10 20 22:09 11/04/2022
00:01:22
20296
2 foto 304040 - Thảo Lê Phương 50 10 20 15:32 29/04/2022
00:02:33
5139
3 foto 246196 - tranbaohoc24h 50 10 20 22:07 14/03/2020
00:06:03
2768
4 foto 238529 - blink 50 10 20 23:10 30/04/2021
00:28:20
4686
5 foto 247898 - khiem226227 50 10 20 16:40 27/07/2021
00:50:00
9188
6 foto 185467 - tiktok 47 9.5 19 21:29 11/06/2020
00:20:23
7483
7 foto 119533 - Leoyaoi 47 9.5 19 10:16 19/07/2020
00:39:11
8552
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 46 9.5 19 16:16 30/01/2021
00:16:50
28617
9 foto 175583 - truongsinh2002 42 9 18 17:19 26/06/2020
00:27:18
3104
10 foto 224231 - Tín Thuần Nguyễn 39 8.5 17 21:39 10/05/2022
00:49:59
3327