Thông tin đề

Thi Online: H11.09.02. Lý thuyết trọng tâm về AXIT CACBOXYLIC
Lớp

11

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
26/11/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 287382 - Vũ Thu Huyền 72 10 30 23:58 10/04/2022
00:02:05
10241
2 foto 247898 - khiem226227 72 10 30 14:57 28/07/2021
00:28:05
9188
3 foto 304040 - Thảo Lê Phương 69 9.67 29 16:18 29/04/2022
00:03:17
2845
4 foto 119533 - Leoyaoi 63 9 27 22:55 24/07/2020
00:39:52
8552
5 foto 288930 - Minh Tuệ 61 9 27 22:09 15/04/2022
00:03:17
9234
6 foto 272471 - hienna2k3 60 9 27 11:36 09/04/2020
00:27:59
11979
7 foto 300350 - Tranthithuy2004 56 8.33 25 21:37 20/04/2021
00:18:47
10763
8 foto 180856 - nguyentieuman 52 8.33 25 16:09 10/02/2020
00:06:45
15480
9 foto 175583 - truongsinh2002 52 8 24 20:51 27/06/2020
00:32:37
3104
10 foto 239458 - Nguyen Thi Kieu Trang 51 8 24 21:07 22/03/2021
00:07:11
7867