Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.01. Độ dẫn điện của dung dịch - Quy luật tính tan
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
05/07/2020

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 230358 - phuongchipy2003 51 9.5 19 21:33 16/07/2019
00:04:07
3719
2 foto 177445 - Lê Ngọc Hân 50 9.5 19 23:36 01/07/2019
00:03:57
1703
3 foto 119533 - Leoyaoi 50 9.5 19 17:25 02/04/2020
00:30:00
6312
4 foto 199109 - buiminhngoc 49 9.5 19 08:40 23/06/2019
00:10:37
2978
5 foto 231232 - Aiemhere 49 9.5 19 23:42 01/11/2019
00:19:16
1360
6 foto 243262 - Chi9092003 45 9 18 15:28 14/08/2019
00:10:02
1064
7 foto 231349 - lamsonbest 45 9 18 19:51 23/06/2019
00:10:46
1550
8 foto 183339 - baonghi1512 45 9 18 10:26 18/06/2019
00:12:56
6127
9 foto 204133 - hongngoc2808 45 9 18 23:18 06/12/2019
00:14:11
8148
10 foto 104689 - Minh Tân 42 8.5 17 18:56 05/08/2019
00:03:23
9952