Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.01. Độ dẫn điện của dung dịch - Quy luật tính tan
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 230358 - phuongchipy2003 51 9.5 19 09:33 16/07/2019 2377
2 foto 177445 - Lê Ngọc Hân 50 9.5 19 11:36 01/07/2019 1314
3 foto 199109 - buiminhngoc 49 9.5 19 08:40 23/06/2019 2796
4 foto 183339 - baonghi1512 45 9 18 10:26 18/06/2019 5465
5 foto 231349 - lamsonbest 45 9 18 07:51 23/06/2019 1409
6 foto 243262 - Chi9092003 45 9 18 03:28 14/08/2019 1064
7 foto 177306 - Võ Tuấn Thịnh 42 8.5 17 12:25 22/06/2019 1271
8 foto 104689 - Minh Tân 42 8.5 17 06:56 05/08/2019 7966
9 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 41 8.5 17 08:38 14/06/2019 3453
10 foto 196094 - Thiện Bảo 41 8.5 17 02:26 20/06/2019 1219