Thông tin đề

Thi Online: 11NC.01.01. Độ dẫn điện của dung dịch - Quy luật tính tan
Lớp

11

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:01 am
12/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 183339 - baonghi1512 45 9 18 10:26 18/06/2019 4507
2 foto 156616 - Nguyễn Phú Khánh 41 8.5 17 08:38 14/06/2019 3064
3 foto 233270 - Đình Bảo Phạm 25 6 12 10:51 14/06/2019 1099
4 foto 127291 - Kimdung20122003 15 5 10 10:45 17/06/2019 1212
5 foto 198082 - an quoc 5 3 6 08:44 16/06/2019 1059