Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 27)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

20 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
17/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 158417 - Gia Khánh Nguyễn Hoàng 52 8 16 09:28 16/06/2019 1054
2 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 51 8 16 01:18 20/06/2019 2053
3 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 48 7.5 15 08:27 27/05/2019 5832
4 foto 179275 - PHẠM QUỐC BẢO 45 7.5 15 08:49 05/06/2019 4237
5 foto 199343 - loan huynh 45 7.5 15 05:01 10/06/2019 7239
6 foto 189051 - rinleo2k1 45 7.5 15 04:01 12/06/2019 9507
7 foto 175542 - Lufpi 45 7.5 15 05:29 15/06/2019 5858
8 foto 181203 - duongthe 45 7.5 15 08:59 25/06/2019 2358
9 foto 166778 - Hentuyetvoi 43 7.5 15 09:42 23/06/2019 3558
10 foto 40955 - luckys 43 7 14 05:27 16/06/2019 10751