Thông tin đề

Đề 8: Luyện tập NÂNG CAO về liên kết gen và hoán vị gen
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

60 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
23/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 176146 - Osimi 45 8.33 25 10:16 30/05/2019 2255
2 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 44 8 24 11:21 19/06/2019 21847
3 foto 150500 - toanhoasinh 26 6 18 12:11 15/06/2019 2192
4 foto 224612 - haihang 0 0 0 1037
5 foto 215054 - toiyeusaigon11 0 0 0 06:26 25/05/2019 998
6 foto 226547 - lehoanghaidang12 0 0 0 02:12 26/05/2019 1000
7 foto 225428 - Xuan Phuoc Nguyen 0 0 0 07:37 27/05/2019 1119
8 foto 109174 - tuan anh 0 0 0 08:22 01/06/2019 1644
9 foto 100350 - Thao0110 0 0 0 03:41 07/06/2019 1478
10 foto 151408 - trinhvietkhang123 0 0 0 10:10 09/06/2019 5712