Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 28)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
25/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 55 9 18 07:09 25/06/2019 4990
2 foto 175542 - Lufpi 54 9 18 01:23 16/06/2019 5858
3 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 50 8.5 17 09:13 26/05/2019 5832
4 foto 166778 - Hentuyetvoi 50 8.5 17 09:20 23/06/2019 3558
5 foto 189051 - rinleo2k1 49 8.5 17 05:01 12/06/2019 9507
6 foto 40955 - luckys 49 8.5 17 04:31 16/06/2019 10751
7 foto 199343 - loan huynh 46 8 16 05:23 10/06/2019 7239
8 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 45 8 16 12:51 20/06/2019 2053
9 foto 83048 - Noname 41 7.5 15 07:29 27/05/2019 9060
10 foto 204314 - Đỗ Đức Trung 41 7.5 15 09:48 22/06/2019 4463