Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 28)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 264532 - giabinhchauduc 58 9.5 19 16:36 14/06/2020
00:01:29
3345
2 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 55 9 18 19:09 25/06/2019
00:08:09
4990
3 foto 175542 - Lufpi 54 9 18 13:23 16/06/2019
00:14:43
5858
4 foto 166778 - Hentuyetvoi 50 8.5 17 09:20 23/06/2019
00:17:56
3558
5 foto 189051 - rinleo2k1 49 8.5 17 17:01 12/06/2019
00:13:11
9507
6 foto 40955 - luckys 49 8.5 17 16:31 16/06/2019
00:30:00
23604
7 foto 199343 - loan huynh 46 8 16 05:23 10/06/2019
00:14:38
7239
8 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 45 8 16 00:51 20/06/2019
00:20:23
2053
9 foto 295193 - Teddybear2021 45 8 16 22:00 09/06/2021
00:26:43
4515
10 foto 236292 - MegatronDel 43 7.5 15 09:07 07/08/2020
00:06:35
14681