Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 29)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
30/05/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 166778 - Hentuyetvoi 57 9.5 19 09:00 23/06/2019 3558
2 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 54 9 18 02:13 02/06/2019 5832
3 foto 199343 - loan huynh 53 9 18 05:42 10/06/2019 7239
4 foto 83048 - Noname 50 8.5 17 11:03 03/06/2019 9060
5 foto 151725 - minhnhat31102001 49 8.5 17 12:09 23/06/2019 9725
6 foto 173868 - No name 47 8.5 17 07:40 05/06/2019 4712
7 foto 206017 - bdh0275 44 8 16 06:19 12/06/2019 1236
8 foto 175542 - Lufpi 43 7.5 15 03:40 09/06/2019 5858
9 foto 201909 - Trinh Xuan Duc 42 7.5 15 06:35 11/06/2019 4990
10 foto 26798 - Nguyễn Thị Thanh Hiền 42 7.5 15 12:19 20/06/2019 2053