Thông tin đề

Thi Online: CPLT HAY & KHÓ (Đề 29)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/06/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 241835 - Trung Nghĩa 58 9.5 19 00:43 19/07/2020
00:01:26
4402
2 foto 264532 - giabinhchauduc 58 9.5 19 16:43 14/06/2020
00:01:47
3345
3 foto 166778 - Hentuyetvoi 57 9.5 19 09:00 23/06/2019
00:19:00
3558
4 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 54 9 18 02:13 02/06/2019
00:12:25
5832
5 foto 199343 - loan huynh 53 9 18 05:42 10/06/2019
00:11:14
7239
6 foto 83048 - Noname 50 8.5 17 11:03 03/06/2019
00:08:30
9060
7 foto 245933 - Nguyễn Hoàng Phúc 49 8.5 17 10:10 25/06/2021
00:13:58
7080
8 foto 151725 - minhnhat31102001 49 8.5 17 00:09 23/06/2019
00:19:52
9725
9 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 48 8.5 17 19:34 13/07/2020
00:09:41
16610
10 foto 173868 - No name 47 8.5 17 19:40 05/06/2019
00:06:15
4712