Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 01
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
22/05/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 87173 - Nyjer123 107 10 40 20:04 07/06/2019
00:04:15
2583
2 foto 274838 - Lăng Vĩ Khương 107 10 40 19:52 10/05/2021
00:04:38
4766
3 foto 244253 - Nguyễn Văn Linh 107 10 40 14:55 21/07/2020
00:05:06
4237
4 foto 207578 - Event Horizon 107 10 40 09:45 03/08/2020
00:11:08
16418
5 foto 268793 - Nguyễn Anh Minh 12NC3 107 10 40 08:57 07/07/2020
00:15:05
13105
6 foto 282838 - Trinh Thu 107 10 40 22:59 06/07/2020
00:16:12
6735
7 foto 280884 - Tạ Bách 107 10 40 23:45 06/07/2020
00:30:00
2718
8 foto 180459 - Cao Quý Nhất 104 9.75 39 11:10 23/06/2019
00:04:47
3058
9 foto 72762 - dannhi 103 9.75 39 20:19 04/06/2019
00:06:18
4024
10 foto 88408 - Vũ Dũng 103 9.75 39 12:06 22/06/2019
00:10:27
2250