Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 09
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
29/05/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 145418 - thukhoa2000x 103 10 40 22:18 05/06/2019
00:04:31
7658
2 foto 168953 - Nguyễn Hào 103 10 40 17:21 06/08/2020
00:05:14
4396
3 foto 44273 - Ta Ta 103 10 40 07:00 02/06/2019
00:09:49
1663
4 foto 213936 - Flame & Frost 103 10 40 18:04 01/06/2019
00:10:35
6029
5 foto 140076 - Vui456 103 10 40 18:37 01/06/2019
00:12:25
1500
6 foto 179822 - lamsnh 103 10 40 19:22 01/06/2019
00:14:50
5846
7 foto 206128 - hoàng huệ 103 10 40 17:52 01/06/2019
00:14:52
1286
8 foto 274838 - Lăng Vĩ Khương 100 9.75 39 16:15 22/05/2021
00:03:31
4766
9 foto 244062 - duongquynh0901 100 9.75 39 20:51 09/07/2020
00:08:01
13160
10 foto 34146 - tuyetthi2001 100 9.75 39 19:00 09/06/2019
00:13:02
3600