Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 10
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/07/2020

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 55150 - Nguyễn Trí 105 9.75 39 13:50 03/06/2019
00:14:34
11450
2 foto 244346 - Cuongyk 105 9.75 39 06:21 22/07/2020
00:22:17
6483
3 foto 239307 - try hard 105 9.75 39 00:02 26/07/2020
00:23:01
10391
4 foto 33917 - ID 33917 105 9.75 39 16:38 02/06/2019
00:25:00
25036
5 foto 213936 - Flame & Frost 105 9.75 39 18:19 02/06/2019
00:25:00
6029
6 foto 269869 - Hang Hoang 102 9.5 38 02:25 16/06/2022
00:24:59
7473
7 foto 86462 - Linh Khánh Ngô Thị 102 9.5 38 12:31 02/06/2019
00:25:00
6429
8 foto 34505 - Võ Diệu Linh 101 9.5 38 01:31 07/06/2019
00:17:49
4872
9 foto 268693 - Trần Bách Giang 101 9.5 38 20:44 29/07/2020
00:18:27
6569
10 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 101 9.5 38 07:57 05/06/2019
00:18:47
9120