Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 11
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
31/05/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 179822 - lamsnh 132 10 50 14:52 03/06/2019
00:18:18
5846
2 foto 74427 - Ngô Đức Hiếu 131 10 50 21:04 04/06/2019
00:07:54
1445
3 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 131 10 50 06:24 05/06/2019
00:29:23
9110
4 foto 227581 - lenukhanhhuyen 129 9.8 49 09:11 03/08/2020
00:04:57
9990
5 foto 274838 - Lăng Vĩ Khương 129 9.8 49 16:39 26/05/2021
00:07:33
4766
6 foto 243761 - Lê Thị Thu Trà 128 9.8 49 16:39 03/08/2020
00:05:52
4122
7 foto 244062 - duongquynh0901 128 9.8 49 23:26 11/07/2020
00:13:16
13160
8 foto 62588 - Nguyen Van Khai 128 9.8 49 17:29 05/06/2019
00:17:07
16194
9 foto 244346 - Cuongyk 128 9.8 49 06:41 23/07/2020
00:25:58
6483
10 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 127 9.8 49 10:39 20/06/2019
00:04:52
13970