Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 13
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
02/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 131 10 50 16:47 07/06/2019
00:28:15
5832
2 foto 239307 - try hard 128 9.8 49 10:19 20/06/2020
00:24:00
10391
3 foto 219638 - Đặng Văn Ngọc 127 9.8 49 11:47 15/06/2019
00:08:57
16287
4 foto 175542 - Lufpi 127 9.8 49 13:21 20/06/2019
00:15:07
5858
5 foto 269869 - Hang Hoang 127 9.8 49 22:31 18/06/2022
00:25:53
7473
6 foto 115821 - jeanbui 126 9.8 49 10:59 13/06/2019
00:30:00
5518
7 foto 119840 - Hanna Huyền 123 9.6 48 06:35 06/06/2019
00:21:06
3098
8 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 120 9.4 47 14:31 20/06/2019
00:06:34
13970
9 foto 87819 - Nguyễn Đạt 120 9.4 47 05:20 11/06/2020
00:23:33
5329
10 foto 33917 - ID 33917 117 9.4 47 17:47 05/06/2019
00:26:43
25036