Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 14
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
03/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 62588 - Nguyen Van Khai 130 10 50 21:34 06/06/2019
00:20:13
16194
2 foto 314988 - Nguyễn Tuệ Anh 12H5 126 9.8 49 07:26 17/06/2022
00:28:33
4506
3 foto 119840 - Hanna Huyền 125 9.8 49 06:55 06/06/2019
00:15:30
3098
4 foto 222120 - daudaihoc12 123 9.6 48 16:51 22/06/2019
00:19:51
3966
5 foto 269869 - Hang Hoang 123 9.6 48 21:52 19/06/2022
00:29:55
7473
6 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 122 9.6 48 15:15 20/06/2019
00:04:45
13970
7 foto 55150 - Nguyễn Trí 122 9.6 48 08:46 07/06/2019
00:11:32
11450
8 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 122 9.6 48 02:18 07/06/2019
00:21:48
5832
9 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 121 9.6 48 08:41 09/06/2019
00:28:16
9120
10 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 121 9.6 48 06:55 07/06/2019
00:30:00
9110