Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 16
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
05/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 133 10 50 10:23 16/07/2020
00:17:53
13160
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 133 10 50 22:26 08/06/2019
00:19:15
16194
3 foto 213936 - Flame & Frost 133 10 50 22:08 09/06/2019
00:21:51
6029
4 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 126 9.6 48 06:54 11/06/2019
00:20:38
9120
5 foto 269869 - Hang Hoang 126 9.6 48 23:15 20/06/2022
00:29:59
7473
6 foto 214153 - Super3hoa 124 9.6 48 04:32 21/06/2019
00:13:11
2659
7 foto 198537 - Trần Quốc Huy 123 9.4 47 11:38 11/06/2019
00:21:31
3540
8 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 122 9.4 47 22:25 08/06/2019
00:19:08
5956
9 foto 87819 - Nguyễn Đạt 121 9.4 47 10:34 22/06/2020
00:19:29
5329
10 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 121 9.4 47 02:36 08/06/2019
00:29:56
5832