Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 18
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 268678 - minhdung1505 121 9.6 48 19:44 05/08/2020
00:23:26
5257
2 foto 269869 - Hang Hoang 120 9.6 48 15:40 23/06/2022
00:29:57
7473
3 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 117 9.4 47 06:49 14/06/2019
00:23:34
9120
4 foto 62588 - Nguyen Van Khai 117 9.4 47 20:08 10/06/2019
00:26:56
16194
5 foto 213936 - Flame & Frost 117 9.4 47 18:07 10/06/2019
00:30:00
6029
6 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 116 9.4 47 07:39 11/06/2019
00:07:14
9110
7 foto 185623 - quang9d7 116 9.4 47 00:01 14/06/2019
00:24:05
9608
8 foto 119840 - Hanna Huyền 116 9.4 47 00:40 11/06/2019
00:24:18
3098
9 foto 207830 - Motivation 115 9.4 47 17:38 14/06/2019
00:30:00
6819
10 foto 38650 - jurself 114 9.4 47 09:50 12/06/2019
00:30:00
15741