Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 06
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
09/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyệnTỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243761 - Lê Thị Thu Trà 108 10 40 10:38 09/07/2020
00:04:03
4122
2 foto 268693 - Trần Bách Giang 108 10 40 10:28 20/07/2020
00:14:17
6569
3 foto 214124 - NgothanhnamTB 108 10 40 05:04 07/06/2019
00:22:33
5144
4 foto 166496 - Hà Thế Phong 104 9.75 39 18:51 14/06/2019
00:12:06
3165
5 foto 111306 - nguyentanminh 104 9.75 39 08:46 18/06/2019
00:24:25
12504
6 foto 208094 - hongnhung1 104 9.75 39 14:57 20/06/2019
00:24:38
1889
7 foto 269869 - Hang Hoang 104 9.75 39 23:28 11/06/2022
00:24:58
7473
8 foto 179822 - lamsnh 103 9.75 39 05:30 12/06/2019
00:11:37
5846
9 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 100 9.5 38 09:14 02/06/2019
00:13:55
5956
10 foto 244346 - Cuongyk 100 9.5 38 16:36 16/07/2020
00:20:03
6483