Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 21
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
10/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 126 9.8 49 23:04 21/07/2020
00:16:19
13160
2 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 124 9.8 49 06:56 18/06/2019
00:23:24
9120
3 foto 175542 - Lufpi 118 9.6 48 17:48 20/06/2019
00:18:43
5858
4 foto 236292 - MegatronDel 116 9.4 47 14:37 04/08/2020
00:17:29
14681
5 foto 62588 - Nguyen Van Khai 115 9.4 47 22:34 13/06/2019
00:26:46
16194
6 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 115 9.4 47 14:33 14/06/2019
00:30:00
13786
7 foto 238344 - Nguyễn Thế Sơn 114 9.4 47 00:48 19/07/2020
00:19:49
16610
8 foto 173921 - Nguyễn Thiện Phát 113 9.4 47 12:44 13/06/2019
00:28:08
5832
9 foto 207830 - Motivation 113 9.4 47 17:24 18/06/2019
00:30:00
6819
10 foto 179606 - lephuongthao123456 115 9.2 46 10:18 29/07/2020
00:24:35
11262