Thông tin đề

Sách BỘ ĐỀ HOÁ 2019 - Đề số 21
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 205563 - bdh0092 120 10 40 14:41 20/06/2019
00:50:00
1449
2 foto 185623 - quang9d7 112 9.5 38 20:54 09/06/2019
00:49:27
9608
3 foto 206081 - bdh0334 110 9.5 38 15:40 11/06/2019
00:38:34
1231
4 foto 206045 - Trần Nguyễn Như Ngọc 109 9.5 38 18:42 15/06/2019
00:04:38
1847
5 foto 207954 - Minh Quân 109 9.5 38 06:31 10/06/2019
00:49:31
3154
6 foto 210079 - Trần Huy Hiếu 108 9.5 38 00:02 10/06/2019
00:50:00
1530
7 foto 210465 - ccbookh0441 107 9.5 38 16:29 11/06/2019
00:49:26
1499
8 foto 208000 - bdh0584 106 9.25 37 16:49 06/06/2019
00:45:41
1383
9 foto 206144 - khai15 103 9.25 37 16:42 23/06/2019
00:50:00
1952
10 foto 205959 - Nguyễn Phước Trí 103 9.25 37 18:18 07/06/2019
00:50:00
2026