Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 23
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
12/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 173868 - No name 123 10 50 15:46 15/06/2019
00:05:29
4712
2 foto 112208 - Trương Hoàng Vũ 123 10 50 23:00 21/06/2019
00:18:05
9120
3 foto 269869 - Hang Hoang 125 9.8 49 17:21 27/06/2022
00:29:01
7473
4 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 120 9.8 49 08:14 23/06/2019
00:12:41
13970
5 foto 62588 - Nguyen Van Khai 120 9.8 49 08:55 15/06/2019
00:18:26
16194
6 foto 185623 - quang9d7 120 9.8 49 11:10 15/06/2019
00:24:28
9608
7 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 117 9.6 48 11:37 15/06/2019
00:24:22
13786
8 foto 207830 - Motivation 116 9.6 48 16:55 22/06/2019
00:30:00
6819
9 foto 199343 - loan huynh 114 9.4 47 21:26 15/06/2019
00:13:43
7239
10 foto 244062 - duongquynh0901 114 9.4 47 07:58 23/07/2020
00:16:09
13160