Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 24
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
13/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 119840 - Hanna Huyền 120 9.8 49 17:54 20/06/2019
00:22:46
3098
2 foto 244062 - duongquynh0901 118 9.6 48 09:35 25/07/2020
00:21:34
13160
3 foto 230026 - haluu01 117 9.6 48 17:58 21/06/2019
00:11:45
2434
4 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 117 9.6 48 15:41 16/06/2019
00:30:00
9110
5 foto 213936 - Flame & Frost 117 9.6 48 21:28 16/06/2019
00:30:00
6029
6 foto 182630 - Cos Cương 116 9.6 48 17:47 16/06/2019
00:28:23
5725
7 foto 269869 - Hang Hoang 116 9.4 47 22:23 27/06/2022
00:29:59
7473
8 foto 149533 - Tran 113 9.4 47 19:53 21/06/2019
00:05:18
4425
9 foto 26009 - Lã Ngọc Linh 113 9.4 47 11:19 23/06/2019
00:27:25
22793
10 foto 62588 - Nguyen Van Khai 112 9.4 47 11:09 16/06/2019
00:23:49
16194