Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 27
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
19/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 62588 - Nguyen Van Khai 119 9.8 49 06:23 19/06/2019 16152
2 foto 175542 - Lufpi 112 9.4 47 06:42 21/06/2019 5858
3 foto 214936 - Tống Giang 111 9.4 47 05:03 22/06/2019 2936
4 foto 164087 - u23vietnam 109 9.2 46 10:41 24/06/2019 3799
5 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 108 9.2 46 12:12 20/06/2019 13786
6 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 107 9.2 46 06:31 19/06/2019 9110
7 foto 55150 - Nguyễn Trí 106 9.2 46 07:12 19/06/2019 11450
8 foto 216495 - Huỳnh Phương 105 9.2 46 12:43 20/06/2019 3321
9 foto 165363 - hoasuper3 103 9 45 09:24 19/06/2019 4118
10 foto 151725 - minhnhat31102001 103 9 45 10:59 24/06/2019 9725