Thông tin đề

Thi Online: LUYỆN TỐC ĐỘ & PHẢN XẠ - Đề 27
Lớp

12

Số câu

50 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
16/06/2023

Giới thiệu đề

Đề thi được biên soạn theo ma trận đề thi THPT QG 2020, với 60% Nhận biết - Thông hiểu và 40% VD - VDC, được xếp theo thứ tự độ khó tăng dần.

Các em nên bám sát khoá học và luyện TỐC ĐỘ - PHẢN XẠ hàng ngày, đồng thời ôn tập lại ngay kiến thức tương ứng câu còn sai/yếu để yên tâm chiếm trọn điểm LÝ THUYẾT !

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244062 - duongquynh0901 123 10 50 09:49 27/07/2020
00:15:08
13160
2 foto 62588 - Nguyen Van Khai 119 9.8 49 18:23 19/06/2019
00:19:40
16194
3 foto 254542 - Đặng Lê Duy 116 9.6 48 12:23 13/07/2020
00:06:34
3291
4 foto 175542 - Lufpi 112 9.4 47 18:42 21/06/2019
00:30:00
5858
5 foto 214936 - Tống Giang 111 9.4 47 17:03 22/06/2019
00:28:44
2936
6 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 109 9.2 46 08:22 28/05/2021
00:22:14
17176
7 foto 164087 - u23vietnam 109 9.2 46 22:41 24/06/2019
00:30:00
3799
8 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 108 9.2 46 00:12 20/06/2019
00:30:00
13786
9 foto 96272 - Nguyễn Minh Trí 107 9.2 46 18:31 19/06/2019
00:30:00
9110
10 foto 55150 - Nguyễn Trí 106 9.2 46 19:12 19/06/2019
00:18:55
11450