Thông tin đề

Đề 1+: Luyện tập về trao đổi nước ở thực vật (Mức VD&VDC)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:00 am
13/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 156859 - vuongkimngan2001 27 6.33 19 02:18 16/06/2019 1894
2 foto 124633 - Đỗ Thị Lan 21 5.67 17 09:15 16/06/2019 11396
3 foto 133574 - Trịnh Ngân 18 5.33 16 06:43 19/06/2019 3560
4 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 12 4.67 14 09:31 13/06/2019 12457
5 foto 186061 - buithuhuyen5614 12 4.67 14 05:04 17/06/2019 1398
6 foto 163637 - vân Nguyễn 6 4 12 08:59 20/06/2019 7268
7 foto 182286 - lê hồng nhung 6 4 12 08:11 23/06/2019 4324
8 foto 96199 - Đinh Ngọc Oanh 4 3.67 11 08:58 14/06/2019 2190
9 foto 109174 - tuan anh 0 3.33 10 09:00 13/06/2019 1644
10 foto 170471 - Nu Mai Thuy 0 3.33 10 03:15 15/06/2019 2778