Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.08. TÌM CHẤT (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

30 câu

Thời gian làm bài

25 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
04/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 55150 - Nguyễn Trí 90 8 24 20:39 16/06/2019
00:22:50
11450
2 foto 179822 - lamsnh 85 7.67 23 16:22 19/06/2019
00:25:00
5846
3 foto 216611 - quocthang2001 80 7.33 22 22:08 15/06/2019
00:25:00
2906
4 foto 198537 - Trần Quốc Huy 64 5.67 17 13:07 18/06/2019
00:22:18
3540
5 foto 269388 - nguyentienthanh 45 5 15 10:11 17/07/2020
00:24:36
2797
6 foto 277858 - Hoàng Thái Sơn 45 5 15 08:11 06/05/2021
00:24:41
17176
7 foto 38650 - jurself 47 4.67 14 08:24 18/06/2019
00:25:00
15741
8 foto 194574 - Dhngoaithuong 41 4.67 14 10:08 18/06/2019
00:25:00
12895
9 foto 293376 - Tạ Thúy Kiều 12NC3 40 4.67 14 09:28 09/05/2021
00:24:42
5667
10 foto 113624 - minhtuan02012001 44 4.33 13 20:13 16/06/2019
00:22:10
4316