Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
14/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 126151 - NGÔ THÀNH ĐẠT 108 9 36 15:44 23/06/2019
00:17:20
5956
2 foto 214936 - Tống Giang 108 9 36 23:26 19/06/2019
00:27:23
2936
3 foto 243147 - Tuấn 101 8.5 34 13:20 06/08/2020
00:20:46
4228
4 foto 185935 - Linhhatinh 100 8.5 34 15:29 19/06/2019
00:19:04
8751
5 foto 175542 - Lufpi 99 8.5 34 18:08 22/06/2019
00:17:37
5858
6 foto 185623 - quang9d7 99 8.5 34 21:54 20/06/2019
00:19:33
9608
7 foto 107089 - Hoàng Phước Thiện 98 8.5 34 23:36 23/06/2019
00:25:07
13786
8 foto 77835 - datdeptrai0909 97 8.5 34 22:03 23/06/2019
00:29:11
1871
9 foto 187014 - Aquarius 96 8.25 33 07:28 06/08/2020
00:17:57
2394
10 foto 180379 - dinhgiang7520 96 8.25 33 18:45 19/06/2019
00:25:48
12249