Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:04 am
19/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 97 8.25 33 08:28 21/06/2019 12457
2 foto 214936 - Tống Giang 94 8.25 33 07:45 20/06/2019 2936
3 foto 37705 - thad7 92 8 32 08:20 21/06/2019 9722
4 foto 126370 - hoangtubongdem 91 8 32 09:22 24/06/2019 14411
5 foto 185935 - Linhhatinh 87 7.75 31 11:12 20/06/2019 8751
6 foto 173868 - No name 87 7.75 31 06:52 25/06/2019 4712
7 foto 34505 - Võ Diệu Linh 84 7.5 30 02:58 23/06/2019 4866
8 foto 55150 - Nguyễn Trí 75 7 28 08:50 20/06/2019 11450
9 foto 216611 - quocthang2001 70 6.75 27 10:31 24/06/2019 2906
10 foto 179822 - lamsnh 65 6 24 10:38 19/06/2019 5774