Thông tin đề

Thi Online: TÔ-TH.09. Thao tác THÍ NGHIỆM - THỰC HÀNH (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
18/05/2023

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 232033 - GIACATLUONG 128 10 40 20:19 19/06/2020
00:15:05
7205
2 foto 78066 - Điểm chán chả thèm nói 117 9.25 37 08:09 15/07/2020
00:03:24
13970
3 foto 153765 - Nam Phong 105 8.75 35 13:25 03/07/2020
00:12:00
15360
4 foto 270274 - Nguyễn Thị Việt Thư 12NC3 103 8.5 34 08:48 18/06/2021
00:30:00
10986
5 foto 263039 - Trần Huỳnh An 99 8.25 33 11:13 29/06/2020
00:21:06
5283
6 foto 188454 - Nông Mạnh Tiến 97 8.25 33 20:28 21/06/2019
00:20:10
12457
7 foto 214936 - Tống Giang 94 8.25 33 07:45 20/06/2019
00:25:54
2936
8 foto 284749 - tratrakhaai 94 8 32 21:37 26/07/2020
00:21:47
2096
9 foto 37705 - thad7 92 8 32 08:20 21/06/2019
00:26:42
9722
10 foto 126370 - hoangtubongdem 91 8 32 09:22 24/06/2019
00:24:59
14411