Thông tin đề

Thi Online: Đề THPT QG 2019 - HOÁ (Mã 204)
Lớp

12

Số câu

40 câu

Thời gian làm bài

50 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
26/06/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 263262 - Quynhanhhmu 112 9.5 38 22:45 04/07/2020
00:47:49
6268
2 foto 238337 - tn161202 104 9.25 37 23:48 23/07/2020
00:45:19
5061
3 foto 250976 - ledinhduc 100 9 36 09:07 13/04/2020
00:03:11
2147
4 foto 244209 - Đoàn Trung Thế 87 8.25 33 21:29 31/07/2020
00:37:56
8427
5 foto 236292 - MegatronDel 87 8.25 33 18:43 14/06/2020
00:50:00
14681
6 foto 143372 - Đinh Hưởng NC3 86 8.25 33 22:33 11/07/2020
00:50:00
11456
7 foto 240663 - PhanQuynh1603 85 8.25 33 22:33 12/07/2020
00:42:41
4375
8 foto 251896 - Hạ Trắng 84 8.25 33 21:40 08/02/2020
00:18:51
5986
9 foto 154404 - DD 84 8.25 33 15:41 08/05/2020
00:50:00
4148
10 foto 84513 - Thục Thi 85 8 32 15:32 13/04/2020
00:42:50
4843