Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
31/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 41 10 10 22:12 10/06/2020
00:00:26
8963
2 foto 309291 - Trần Quốc Duy 41 10 10 15:04 15/01/2022
00:00:27
4306
3 foto 279171 - TranLong2003 41 10 10 22:37 14/02/2021
00:00:32
14468
4 foto 303790 - Minh Quang 41 10 10 14:00 12/12/2021
00:00:33
11692
5 foto 133183 - BHTV 41 10 10 05:15 03/10/2019
00:00:36
4028
6 foto 243900 - Imyen0501 41 10 10 07:11 17/03/2020
00:00:37
15996
7 foto 257342 - Châu Nhi 41 10 10 10:14 02/04/2020
00:00:37
8037
8 foto 244931 - Nguyễn Diễm 41 10 10 16:32 05/03/2020
00:00:38
7396
9 foto 244503 - duongbui123 41 10 10 09:21 11/06/2020
00:00:39
5178
10 foto 238873 - quoctrung 41 10 10 17:55 03/11/2021
00:00:45
14343