Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:02 am
10/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 38 10 10 01:22 10/09/2019 10533
2 foto 244311 - Anh Hoàng 38 10 10 03:08 14/09/2019 1298
3 foto 133183 - BHTV 38 10 10 08:05 03/10/2019 2365
4 foto 246744 - 123456790 38 10 10 07:57 04/11/2019 1769
5 foto 239408 - The Man 30 8 8 08:49 18/09/2019 4529
6 foto 163080 - minhtransong01 19 6 6 11:08 09/01/2020 1303
7 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 22 5 5 02:55 06/01/2020 7676
8 foto 245556 - huyentranghoc24h 16 5 5 10:07 07/11/2019 1033
9 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 17 4 4 11:36 14/10/2019 5106
10 foto 244104 - phamtronghinh901 17 4 4 04:41 04/11/2019 2088