Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
10/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 246744 - 123456790 38 10 10 07:57 04/11/2019
00:00:31
4454
2 foto 244097 - lvhk091001 38 10 10 23:56 16/06/2020
00:00:31
8963
3 foto 257342 - Châu Nhi 38 10 10 10:15 02/04/2020
00:00:36
8037
4 foto 248182 - YenNguyen09 38 10 10 04:53 29/04/2020
00:00:46
5101
5 foto 133183 - BHTV 38 10 10 20:05 03/10/2019
00:00:48
4028
6 foto 207578 - Event Horizon 38 10 10 01:22 10/09/2019
00:00:52
16418
7 foto 243900 - Imyen0501 38 10 10 08:18 17/03/2020
00:00:52
15996
8 foto 244277 - trần thị hường 38 10 10 23:22 27/10/2020
00:01:07
6741
9 foto 299344 - thanhhai098 38 10 10 07:49 09/04/2021
00:01:14
2326
10 foto 273452 - hoahocbaitap 38 10 10 21:26 23/04/2020
00:01:20
1486