Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
01/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309291 - Trần Quốc Duy 38 10 10 18:40 15/01/2022
00:00:24
4306
2 foto 246744 - 123456790 38 10 10 07:57 04/11/2019
00:00:31
4454
3 foto 244097 - lvhk091001 38 10 10 23:56 16/06/2020
00:00:31
8963
4 foto 238873 - quoctrung 38 10 10 17:04 06/11/2021
00:00:31
14343
5 foto 257342 - Châu Nhi 38 10 10 10:15 02/04/2020
00:00:36
8037
6 foto 248182 - YenNguyen09 38 10 10 04:53 29/04/2020
00:00:46
5101
7 foto 133183 - BHTV 38 10 10 20:05 03/10/2019
00:00:48
4028
8 foto 310311 - Quỳnh Giang 38 10 10 21:30 07/02/2022
00:00:51
18410
9 foto 207578 - Event Horizon 38 10 10 01:22 10/09/2019
00:00:52
16418
10 foto 243900 - Imyen0501 38 10 10 08:18 17/03/2020
00:00:52
15996