Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

12:03 am
11/09/2019

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244311 - Anh Hoàng 34 9 9 10:14 15/09/2019 1298
2 foto 207578 - Trần Huy Hoàng 32 9 9 12:54 11/09/2019 10533
3 foto 245305 - Zoe0205 31 9 9 02:35 20/09/2019 1131
4 foto 191254 - ngominhnguyen 28 8 8 12:52 03/10/2019 1543
5 foto 239408 - The Man 26 8 8 12:53 23/09/2019 4510
6 foto 206409 - Quốc Việt Đỗ 25 7 7 12:01 16/10/2019 5106
7 foto 105869 - Nguyễn Ánh Xuân Ngân 23 7 7 06:27 29/09/2019 9536
8 foto 117063 - Khánh Nguyễn Thị Kim 19 5 5 11:01 06/01/2020 7676
9 foto 221595 - Trịnh Thị Khanh 18 5 5 11:23 05/11/2019 1323
10 foto 74832 - Đoàn Quốc Bảo 7 2 2 09:59 05/11/2019 4253