Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
02/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 244097 - lvhk091001 37 10 10 00:01 23/06/2020
00:00:29
8963
2 foto 281036 - LaiPhuongThao 37 10 10 19:40 07/01/2021
00:00:29
8588
3 foto 238873 - quoctrung 37 10 10 07:43 10/11/2021
00:00:34
14343
4 foto 243900 - Imyen0501 37 10 10 09:57 17/03/2020
00:00:37
15996
5 foto 257342 - Châu Nhi 37 10 10 20:49 03/04/2020
00:00:46
8037
6 foto 204133 - hongngoc2808 37 10 10 21:35 01/10/2021
00:01:03
24193
7 foto 293666 - Tat Dat 37 10 10 23:31 26/03/2021
00:01:11
10002
8 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 37 10 10 17:37 02/05/2021
00:01:17
4048
9 foto 270590 - ducthien2k2 37 10 10 11:26 04/04/2020
00:01:21
2590
10 foto 245094 - hoc24h2020 37 10 10 08:43 05/04/2020
00:01:29
3254