Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
03/11/2022

Giới thiệu đề

5

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 48 10 10 13:57 18/03/2020
00:00:29
15996
2 foto 238873 - quoctrung 48 10 10 17:19 10/11/2021
00:00:37
14343
3 foto 270590 - ducthien2k2 48 10 10 11:42 05/04/2020
00:00:41
2590
4 foto 250976 - ledinhduc 48 10 10 15:09 11/04/2020
00:00:46
2147
5 foto 207578 - Event Horizon 48 10 10 00:41 14/09/2019
00:01:04
16418
6 foto 294080 - Maitram27 48 10 10 10:06 08/12/2020
00:01:57
2857
7 foto 273452 - hoahocbaitap 48 10 10 15:09 25/04/2020
00:17:21
1486
8 foto 257342 - Châu Nhi 43 9 9 09:42 04/04/2020
00:00:57
8037
9 foto 246744 - 123456790 42 9 9 20:12 04/11/2019
00:00:32
4454
10 foto 293666 - Tat Dat 37 8 8 23:45 16/04/2021
00:29:58
10002