Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 1: Chinh phục các bài toán thủy phân este tạo sản phẩm phức tạp (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

1 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
04/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 282779 - dieuanhdp 5 10 1 22:05 28/07/2021
00:00:21
1041
2 foto 204133 - hongngoc2808 5 10 1 17:39 06/10/2021
00:28:37
24193
3 foto 300396 - NguLaoThaiBinh 5 10 1 15:48 26/06/2021
00:30:00
4389
4 foto 304231 - Thao Vy 0 0 0
-1654209427
2459
5 foto 309281 - TranLinhh 0 0 0
-1649320613
15032
6 foto 302111 - gchhoc24h 0 0 0
-1632748144
7313
7 foto 290333 - Tài gucci 0 0 0
-1632043253
4430
8 foto 290656 - nguyenthanhtri237 0 0 0
-1622158268
1078
9 foto 290995 - Duy Tung 0 0 0
-1621997670
2006
10 foto 294434 - Cavienchien 0 0 0
-1621650863