Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 3: Chinh phục các dạng toán NÂNG CAO hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:01
10/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309291 - Trần Quốc Duy 49 10 10 16:00 17/01/2022
00:00:29
4306
2 foto 303790 - Minh Quang 49 10 10 03:51 11/01/2022
00:00:33
11692
3 foto 257342 - Châu Nhi 49 10 10 22:39 18/04/2020
00:00:37
8037
4 foto 238873 - quoctrung 49 10 10 08:15 01/12/2021
00:01:02
14343
5 foto 243900 - Imyen0501 49 10 10 23:03 16/03/2020
00:01:13
15996
6 foto 289347 - VanHao12 49 10 10 22:14 15/05/2021
00:01:13
3164
7 foto 270590 - ducthien2k2 49 10 10 08:19 15/04/2020
00:01:46
2590
8 foto 245646 - Dương Trung Nguyên 43 9 9 01:02 11/11/2019
00:01:54
1712
9 foto 244311 - Hoàng Anh 43 9 9 19:41 28/09/2019
00:02:11
2955
10 foto 240038 - leminhkhoi2k4 43 9 9 13:26 16/10/2021
00:26:49
28617