Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 3: Chinh phục các dạng toán NÂNG CAO hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
11/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309291 - Trần Quốc Duy 47 10 10 01:10 18/01/2022
00:00:26
4306
2 foto 257342 - Châu Nhi 47 10 10 00:27 20/04/2020
00:00:28
8037
3 foto 243900 - Imyen0501 47 10 10 13:47 21/04/2020
00:00:40
15996
4 foto 270590 - ducthien2k2 47 10 10 09:52 17/04/2020
00:00:44
2590
5 foto 240663 - PhanQuynh1603 47 10 10 21:53 28/05/2020
00:00:53
4375
6 foto 238873 - quoctrung 47 10 10 17:58 01/12/2021
00:01:09
14343
7 foto 241267 - Nguyen Tien Anh 47 10 10 20:34 15/04/2020
00:01:44
6013
8 foto 31536 - Minh Quang Phạm 47 10 10 10:08 01/05/2020
00:02:50
14777
9 foto 298515 - Nguyên Hưng 47 10 10 12:31 13/02/2021
00:04:20
7634
10 foto 263355 - Jennie ❤ 47 10 10 12:44 30/03/2020
00:28:33
3492