Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 3: Chinh phục các dạng toán NÂNG CAO hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
12/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 44 10 10 16:04 21/04/2020
00:00:27
15996
2 foto 257342 - Châu Nhi 44 10 10 23:34 22/04/2020
00:00:41
8037
3 foto 238873 - quoctrung 44 10 10 16:12 04/12/2021
00:00:54
14343
4 foto 270590 - ducthien2k2 44 10 10 11:54 18/04/2020
00:00:56
2590
5 foto 31536 - Minh Quang Phạm 44 10 10 20:49 01/05/2020
00:01:09
14777
6 foto 231266 - thquynh96 44 10 10 11:43 05/04/2020
00:01:29
1747
7 foto 226060 - nguyen huy 35 8 8 20:58 07/04/2020
00:29:49
8606
8 foto 310311 - Quỳnh Giang 32 8 8 15:45 21/02/2022
00:00:31
18410
9 foto 240038 - leminhkhoi2k4 29 7 7 17:56 16/10/2021
00:30:00
28617
10 foto 263355 - Jennie ❤ 29 7 7 23:15 30/03/2020
00:30:00
3492