Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 3: Chinh phục các dạng toán NÂNG CAO hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Đề 4)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:04
13/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 50 10 10 21:59 21/04/2020
00:00:28
15996
2 foto 238873 - quoctrung 50 10 10 16:33 08/12/2021
00:00:49
14343
3 foto 270590 - ducthien2k2 50 10 10 16:05 19/04/2020
00:01:07
2590
4 foto 231930 - Nguyễn Thành Vinh 50 10 10 16:19 29/01/2020
00:01:39
6362
5 foto 244311 - Hoàng Anh 50 10 10 11:33 13/10/2019
00:11:17
2955
6 foto 263355 - Jennie ❤ 44 9 9 12:59 31/03/2020
00:02:51
3492
7 foto 310311 - Quỳnh Giang 32 7 7 20:03 23/02/2022
00:00:51
18410
8 foto 240038 - leminhkhoi2k4 32 7 7 18:50 16/10/2021
00:45:00
28617
9 foto 226060 - nguyen huy 26 6 6 10:34 08/04/2020
00:45:00
8606
10 foto 305203 - Alice 25 5 5 04:41 25/03/2022
00:45:00
9243