Thông tin đề

PLUS-HC01.Bài 3: Chinh phục các dạng toán NÂNG CAO hỗn hợp ANCOL - AXIT - ESTE (Đề 5)
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

45 phút

Thời gian mở vào thi

00:05
14/11/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 243900 - Imyen0501 46 10 10 22:37 16/03/2020
00:00:43
15996
2 foto 238873 - quoctrung 46 10 10 17:18 11/12/2021
00:00:50
14343
3 foto 257342 - Châu Nhi 46 10 10 09:02 26/04/2020
00:01:00
8037
4 foto 207578 - Event Horizon 40 9 9 21:15 27/09/2019
00:09:02
16418
5 foto 244311 - Hoàng Anh 37 8 8 18:09 12/10/2019
00:02:38
2955
6 foto 310311 - Quỳnh Giang 34 8 8 17:04 23/02/2022
00:00:33
18410
7 foto 240038 - leminhkhoi2k4 28 7 7 19:23 16/10/2021
00:45:00
28617
8 foto 305203 - Alice 27 6 6 21:19 26/03/2022
00:45:00
9243
9 foto 104603 - ❤️ 12 4 4 16:52 28/03/2020
00:45:00
6711
10 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 11 3 3 22:00 07/05/2021
00:00:35
4048