Thông tin đề

PLUS.Bài 2: Làm quen với kĩ thuật ĐỒNG ĐẲNG HÓA
Lớp

12

Số câu

10 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:00
06/09/2021

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 279171 - TranLong2003 40 10 10 01:41 14/02/2021
00:00:46
14468
2 foto 246744 - 123456790 40 10 10 19:44 08/11/2019
00:00:51
4454
3 foto 244097 - lvhk091001 40 10 10 22:03 25/04/2020
00:00:51
8963
4 foto 267646 - Đông Hạnh 40 10 10 23:04 16/03/2020
00:01:03
1135
5 foto 274443 - phtvuong101 40 10 10 22:38 13/12/2020
00:01:03
4995
6 foto 276252 - Cao Xuân Vương 40 10 10 16:12 06/05/2020
00:01:04
1195
7 foto 270590 - ducthien2k2 40 10 10 15:01 30/03/2020
00:01:06
2590
8 foto 257342 - Châu Nhi 40 10 10 10:06 26/02/2020
00:01:07
8037
9 foto 243900 - Imyen0501 40 10 10 00:49 27/02/2020
00:01:13
15996
10 foto 281036 - LaiPhuongThao 40 10 10 05:09 21/10/2020
00:01:40
8588