Thông tin đề

PLUS.Bài 1: Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 1)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

17:02
19/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 85 10 20 05:12 20/11/2021
00:01:05
11692
2 foto 307057 - TaMinh2k4 85 10 20 02:47 28/06/2022
00:01:18
8382
3 foto 243900 - Imyen0501 85 10 20 23:03 22/02/2020
00:01:33
15996
4 foto 238873 - quoctrung 85 10 20 10:06 18/09/2021
00:01:39
14343
5 foto 281036 - LaiPhuongThao 85 10 20 04:26 14/10/2020
00:01:40
8588
6 foto 14774 - kieutrinhbbvip48 85 10 20 16:44 18/09/2021
00:01:52
1085
7 foto 241835 - Trung Nghĩa 85 10 20 22:35 24/08/2019
00:02:11
4402
8 foto 286033 - Thúy Diệu An 85 10 20 19:46 22/11/2020
00:02:21
3910
9 foto 219585 - Master Yiwei 85 10 20 21:22 06/09/2019
00:02:35
8771
10 foto 204250 - Lê Đăng Trung 85 10 20 17:42 22/08/2019
00:03:53
2447