Thông tin đề

PLUS.Bài 1: Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 2)
Lớp

12

Số câu

20 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:02
20/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 303790 - Minh Quang 93 10 20 11:59 26/11/2021
00:01:03
11692
2 foto 180619 - danh10tlhp 93 10 20 22:12 19/04/2020
00:02:11
5000
3 foto 238873 - quoctrung 93 10 20 17:40 18/09/2021
00:02:28
14343
4 foto 270740 - Phương Anh Phạm Nguyễn 93 10 20 17:23 09/04/2020
00:03:02
1402
5 foto 270590 - ducthien2k2 93 10 20 07:36 24/03/2020
00:03:42
2590
6 foto 301527 - Tiến lợi Nguyen 93 10 20 13:26 11/05/2021
00:05:10
4048
7 foto 288352 - Quynhanh1408 93 10 20 22:16 17/01/2021
00:08:02
9059
8 foto 278757 - Võ Thành Trung 93 10 20 21:10 01/11/2021
00:10:26
11262
9 foto 243900 - Imyen0501 93 10 20 21:00 23/02/2020
00:10:40
15996
10 foto 239408 - Gly Ala Ala 93 10 20 08:47 14/04/2020
00:23:11
9587