Thông tin đề

PLUS.Bài 1: Chinh phục các dạng toán đốt cháy hỗn hợp hữu cơ (Đề 3)
Lớp

12

Số câu

15 câu

Thời gian làm bài

30 phút

Thời gian mở vào thi

00:03
21/10/2022

Giới thiệu đề

Kết quả của bạn

Bạn chưa làm đề này

Exp Tổng Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài

Bảng xếp hạng

Hạng Học sinh Exp Điểm Số câu đúng Giờ nộp bài Tổng Exp
1 foto 309291 - Trần Quốc Duy 61 10 15 18:51 11/01/2022
00:00:36
4306
2 foto 244097 - lvhk091001 61 10 15 22:31 11/04/2020
00:01:06
8963
3 foto 266252 - VuViet09 61 10 15 11:01 06/12/2020
00:07:26
10731
4 foto 240038 - leminhkhoi2k4 61 10 15 13:08 28/09/2021
00:23:30
28617
5 foto 293666 - Tat Dat 61 10 15 23:46 23/02/2021
00:28:00
10002
6 foto 279171 - TranLong2003 56 9.33 14 23:01 20/12/2020
00:00:52
14468
7 foto 182255 - anhkoi17 56 9.33 14 15:37 26/03/2020
00:00:54
7006
8 foto 238873 - quoctrung 56 9.33 14 10:06 22/09/2021
00:01:09
14343
9 foto 270590 - ducthien2k2 56 9.33 14 20:22 26/03/2020
00:01:25
2590
10 foto 198470 - Hồ Phúc 56 9.33 14 22:22 28/11/2019
00:01:33
4772